• Jonas Bendorius – kompozitorius, dirigentas, pedagogas

        Jonas Bendorius – kompozitorius, dirigentas, pedagogas

      Parodoje atskleidžiama J. Bendoriaus (1889 - 1954) įvairiapusė asmenybė, pedagoginė, chorvedžio veikla, supažindinama su jo turininga biografija ir kūryba. Jo įvairiapusis išsilavinimas leido jam aktyviai reikštis įvairiose muzikos srityse – grojo vargonais didžiosiose Varšuvos bažnyčiose, vadovavo bažnytiniams ir „Gabijos“ mišriesiems chorams, rengė vakarus-koncertus, buvo „Dainos“, „Lietuvos kanklininkų“, „Lietuvių muzikų“, „Šv. Cecilijos vargonininkų“ draugijų pirmininku. J. Bendoriaus kūrybinį palikimą sudaro surinktos ir harmonizuotos lietuvių liaudies dainos, giesmės, chorai, ir kt. kūriniai. Dainų rinkinys „Beauštanti aušrelė“ (1920) susilaukė didelio populiarumo ir buvo išleistas pakartotinai. J. Bendoriaus harmonizuotos dainos buvo atliekamos Estijoje, Danijoje, Lietuvoje, o taip pat ir už Atlanto - 4-tosios Kanados ir JAV lietuvių dainų šventės metu Čikagoje, 1971 m. buvo atlikta ir įrašyta harmonizuota liaudies daina „Mergužėle lelijėle“.

Parodos objektai

   
  • Rodomi įrašai nuo 1 iki 27
  • Įrašų skaičius puslapyje:
  • Puslapis: iš: 1
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.