• Jonas Bendorius – kompozitorius, dirigentas, pedagogas

   Jonas Bendorius – kompozitorius, dirigentas, pedagogas

   Parodoje atskleidžiama J. Bendoriaus (1889 - 1954) įvairiapusė asmenybė, pedagoginė, chorvedžio veikla, supažindinama su jo turininga biografija ir kūryba. Jo įvairiapusis išsilavinimas leido jam aktyviai reikštis įvairiose muzikos srityse – grojo vargonais didžiosiose Varšuvos bažnyčiose, vadovavo bažnytiniams ir „Gabijos“ mišriesiems chorams, rengė vakarus-koncertus, buvo „Dainos“, „Lietuvos kanklininkų“, „Lietuvių muzikų“, „Šv. Cecilijos vargonininkų“ draugijų pirmininku. J. Bendoriaus kūrybinį palikimą sudaro surinktos ir harmonizuotos lietuvių liaudies dainos, giesmės, chorai, ir kt. kūriniai. Dainų rinkinys „Beauštanti aušrelė“ (1920) susilaukė didelio populiarumo ir buvo išleistas pakartotinai. J. Bendoriaus harmonizuotos dainos buvo atliekamos Estijoje, Danijoje, Lietuvoje, o taip pat ir už Atlanto - 4-tosios Kanados ir JAV lietuvių dainų šventės metu Čikagoje, 1971 m. buvo atlikta ir įrašyta harmonizuota liaudies daina „Mergužėle lelijėle“.

Parodos objektai

   
 • Jono Bendoriaus Curriculum vitae

  Jono Bendoriaus Curriculum vitae, 1940–1944 m.

  Jonas Bendorius

  Jono Bendoriaus gyvenimo aprašymas. 

 • Vilniaus Valstybinės Konservatorijos dėstytojai su studentais, 1946 m.

  Vilniaus Valstybinės Konservatorijos dėstytojai su studentais, 1946 m., 1946 m.

  Vilniaus Valstybinės Konservatorijos dėstytojai su studentais. Iš kairės į dešinę sėdi: A. Norvaiša, P. Kaveckienė, J. Bendorius. Pirma iš dešinės stovi Vl. Mikštaitė. A. Norvaiša laiko skrybėlę ir lazdą. P. Kaveckienė ant kelių laiko gėlių puokštę.

 • Varšuvos aukštųjų mokyklų lietuvių studentų grupė, 1911 m.

  Varšuvos aukštųjų mokyklų lietuvių studentų grupė, 1911 m., 1911 m.

  Varšuvos aukštųjų mokyklų lietuvių studentų grupė 1911 m. Pirmas iš dešinės sėdi J. Bendorius, antras iš kairės stovi A. Iešmanta. Fone - tapytas gamtos vaizdas.

 • Šv. Cecilijos draugijos vargonininkų kursai, 1928 m.

  Šv. Cecilijos draugijos vargonininkų kursai, 1928 m., 1928 m.

  Šv. Cecilijos draugijos vargonininkų kursai, 1928 m. vasara. Iš kairės į dešinę sėdi: antras - Nikodemas Martinonis, trečias - kanauninkas Sabaliauskas - Žalia Rūta, ketvirtas - Aleksandras Kačanauskas, penktas - Jonas Bendorius.

 • J. Bendoriaus portretinė nuotrauka, apie 1908 m.

  J. Bendoriaus portretinė nuotrauka, apie 1908 m., 1908 m.

  Jono Bendoriaus portretinė nuotrauka. J. Bendorius stovi, vilki kostiumą ir paltą, dėvi gimnazisto kepurę su snapeliu. Žvelgia į objektyvą. Už jo - tapyta siena, gėlės, vaza.

 • J. Bendoriaus portretinė nuotrauka, apie 1912 m.

  J. Bendoriaus portretinė nuotrauka, apie 1912 m., 1912 m.

  J. Bendoriaus portretinė nuotrauka. J. Bendorius sėdi prie vargonų, dešinę ranką laiko ant kelių, kairiąja parėmęs galvą, ir atsirėmęs į vargonus. Vargonai gaminti E. F. Walcker&Co, Ludvigsburg. Nuotrauka daryta Varšuvos muzikos institute. J. Bendorius vilki kostiumą. Žvilgsnis nukreiptas į vargonus.

 • Profesorius J. Bendorius su studentais.

  Profesorius J. Bendorius su studentais., 1950 m.

  J. Bendorius su studentais. Lietuvos TSR Valstybinės Konservatorijos prof. J. Bendoriaus vadovaujama muzikos formų analizės klasė, I ir II kursas po egzaminų. Iš kairės sėdi:  B. Nainytė, J. Bendorius, V. Krakauskaitė, stovi: V. Venckus, J. Kazlauskas, G. Četkauskaitė, J. Strelcovas. J. Bendorius ant kelių laiko gėlių puokštę. 1950 07 05

 • Šatrijos Raganos vadovaujama merginų būrelio grupė

  Šatrijos Raganos vadovaujama merginų būrelio grupė, 1912–1920 m.

  Šatrijos Raganos vadovaujamo merginų būrelio grupė. Iš kairės į dešinę sėdi: pirmas - J. Bendorius, trečias - kun. Motiejus Gustaitis, ketvirta - M. Pečkauskaitė (Šatrijos Ragana). Apie 1909-1914 m. 

 • J. Bendorius su studentais. Kauno Konservatorija, 1936 m.

  J. Bendorius su studentais. Kauno Konservatorija, 1936 m., 1936 m.

  J. Bendorius su studentais. Kauno Konservatorijos II mzuikos formų klasė, 1936 m. Viduryje sėdi Jonas Bendorius, šalia jo - pianistės Ona Šveikauskaitė, Sofija Gasiūnaitė. Stovi iš kairės - Vl. Baltrušaitis, Justina Gasiūnaitė, ?. Po nuotrauka - fotografijos autoriaus parašas ir studentų dedikacija: "Gerb. ir mylimam profesoriui Ponui Inspektoriui Bendoriui, Klausytojai: J. Jasaitytė, Vl. Baltrušaitis, Šveikauskaitė, Z. Gasiūnaitė. Kaunas, 1936-VI-8".

 • Albino Iešmantos atvirlaiškis Jonui Bendoriui

  Albino Iešmantos atvirlaiškis Jonui Bendoriui, 1910-05-27

  Albinas Iešmanta

  Albino Iešmantos atvirlaiškis Jonui Bendoriui, siųstas Marijampolės į Varšuvą. Jame A. Iešmanta primena J. Bendoriui, jog šis pažadėjęs talkinti ruošiant M. Petrausko operą "Birutė" Marijampolėje. Nurodoma renginio data liepos 17 d. Pažymima, jog bus jubiliejinis renginys, taip pat skirtas Žalgirio mūšiui paminėti. Prašo parašyti, kada parvažiuos.

 • R. Täuberto rekomendacija Leipcigo Konservatorijos studentui Jonui Bendoriui.

  R. Täuberto rekomendacija Leipcigo Konservatorijos studentui Jonui Bendoriui., 1922 m.

  R. Täubert

  R. Täuberto rekomendacija Leipcigo Konservatorijos studentui Jonui Bendoriui. Pradžioje pažymima, jog J. Bendorius į Leipcigo Konservatoriją įstojo 1920 m. balandžio 8 d. ir dalyvavo sekančiose paskaitose: kompozicija - p. prof. Krehl, instrumentuotė - p. Wittenbecher, orkestro partitūros skaitymas ir dirigavimo pratimai - p. dr. Hochkofen, fortepijonas - p. Zscherneck, muzikiniai diktantai ir klausos pratimai - p. prof. Paul, akustika - p. prof. dr. Schering, muzikologijos seminaras - p. prof. dr. Leidl. Giriamas J. Bendoriaus stropumas. Siūloma suteikti J. Bendoriui tolimesnes nemokamas studijas, iki baigimo.

 • J. Bendoriaus portretinė nuotrauka, 1923 m.

  J. Bendoriaus portretinė nuotrauka, 1923 m., 1923-01-25

  J. Bendoriaus portretinė nuotrauka. Plaukai sušukuoti į viršų, vilki baltinius, juodą švarką, ryši kaklaskarę. Nuotrauka daryta Leipcige.

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.