Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  kalendorinis laikrodis

Laikrodis, kuris rodo valandas, o taip pat savaitės bei mėnesio dieną, kai kuriais atvejais ir mėnulio fazę.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Termino atitikmuo užsienio kalba

calendar clock anglų kalba