Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Dachau koncentracijos stovykla

Koncentracijos stovykla, veikusi netoli Dachau miesto Vokietijoje.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Dachau concentration camp anglų kalba
Konzentrationslager Dachau vokiečių kalba