Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  V. Pietario spektaklio „Lapės gyvenimas ir mirtis“ premjera

V. Pietaris. „Lapės gyvenimas ir mirtis“. 3 dalių pasaka. Insc. aut. ir rež. S. Nosevičiūtė, dail. V. Mazūras, komp. A. Jegelevičius, koncertm. A. Klimas, choreogr. Č. Žebrauskas, rež. pad. R. Garuolytė. Lietuvos nacionalinis dramos teatras.
Senelė – J. Berūkštytė, S. Nosevičiūtė; Vaikai (jie ir šarkos, ir lapiukai, ir zuikučiai) – E. Capas, S. Daulenskaitė, L. Lapėnas, E. Pakėnas, U. Stravinskaitė, Ž. Stravinskas, J. Voverytė, M. Zikaraitė; Vilkas – A. Lapėnas, A. Rūkas; Lapė – L. Budzeikaitė, L. Medeišaitė, R. Paliukaitytė; Buriukas avinas ir Zuikis – V. Petrauskas; Katinėlis narsuolis ir Gaidelis Kakarykorius – R. Kirkilionytė, R. Rapalytė, D. Siaurusaitis; Meškinas – E. Braziulis; Barsukas – V. Dumšaitis; Barsuko pati – A. Gregorauskaitė, I. Leonavičiūtė; Ožka – J. Berūkštytė, R. Garuolytė; Lapinas jaunikis – A. Bružas; Šuo – M. Jusčius.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.