Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  V. Bibergalo spektaklio „Kaip tapti plėšiku?“ premjera

V. Bibergalas. „Kaip tapti plėšiku?“ Miuziklas-žaidimas. Rež., scenogr. ir komp. V. Bibergalas, choreogr. L. Dabužinskaitė. Lietuvos rusų dramos teatras.
Nykštukas-voveraitė – A. Matyžonok; Nykštukas-ūmėdė – A. Agarkovas; Nykštukas-raudonviršis – D. Denisiukas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.