Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  A. Kuternickio spektaklio „Tarytum mes nepažįstami“ premjera

A. Kuternickis. „Tarytum mes nepažįstami“. 2 dalių spektaklis. Vertė A. Dūdys. Rež. R. Tuminas, dail. S. Cvetkovas, komp. F. Latėnas, rež. pad. J. Braškys. Vilniaus mažasis teatras.
Borisas Grigorjevičius Želvinas – S. Račkys, T. Vaisieta; Nadežda Filipovna, jo žmona – A. Gregorauskaitė, L. Kupstaitė; Gena, jų sūnus – J. Braškys, A. Žebrauskas; Nina, jų duktė – R. Jakučionytė, V. Ramanauskaitė; Volodia – A. Dapšys, S. Kubilius; Galia – J. Brogaitė, D. Tautavičiūtė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.