Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  įgaliojimas

Raštas, kuriuo suteikiama teisė kam nors atlikti kito asmens ar įstaigos vardu.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://www.lki.lt/dlkz/ (žiūrėta 2011 12 14).