Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  telefono kortelė

Telefono tinklų paslaugų kortelė, kurioje yra tam tikru pinigų kiekiu ar tarifiniais vienetais išreikšta suma, mažėjanti naudojant kortelę. Panaudojus ją galima išmesti ar naudoti pakartotinai, jei jos pinigų kiekis bus atkurtas įmokėjus atitinkamą pinigų sumą.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2011 10 25).

Termino atitikmuo užsienio kalba

calling card anglų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankashttp://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2011 10 25).