Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  H. Verburg spektaklio „Tėvai ir kiaušiniai“ premjera

H. Verburg. „Tėvai ir kiaušiniai“. Visiems nuo 6 ir vyresniems. Iš olandų k. vertė A. Gailius. Rež. R. Kudzmanaitė, scenogr. M. Vosyliūtė, kost. dail. K. Blošenko, rež. pad. B. Didžgalvytė. Valstybinis jaunimo teatras. Salė 99.
Moteris – D. Michelevičiūtė; Vyras – A. Gradauskas; Vaiko balsas – B. Kudzmanaitė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.