Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  M. Ivaškevičiaus spektaklio „Kaimynas“ premjera

M. Ivaškevičius. „Kaimynas“. 2 dalių spektaklis. Rež. C. Graužinis, dail. V. Masteikienė, komp. G. Puskunigis, rež. pad. B. Didžgalvytė-Jaruševičienė. Valstybinis jaunimo teatras.
Leonas – S. Bareikis; Silvija – L. Budzeikaitė; Tardytojas – A. Bialobžeskis; Vaclovas – R. Vilkaitis; Aurelija – I. Tamošiūnaitė; Arvydas – R. Karvelis; Ričardas – L. Raudonis; Eva – L. Štrimaitytė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.