Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  abitas

Paprastas, ilgas, plačiomis rankovėmis katalikų vienuolių (vyrų ir moterų) drabužis su gobtuvu ar be jo, juosiamas diržu, juosta arba virve. Simbolizuoja skurdą, žemiškų gėrybių ir džiaugsmų atsisakymą, atsiskyrimą nuo pasaulio ir priklausomybę kuriai nors vienai religinei bendrijai. Vilkimas nuo III–IV a. Įvairių vienuolijų abitai skiriasi spalva ir šiek tiek kirpimu.

Termino šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 11.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 11; Krikščioniškosios ikonografijos žodynas, sud. D. Ramonienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997, p. 10.