Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  pijusė

Maža pusapvalė kepuraitė, dedama ant viršugalvio. Ją dėvi aukštieji katalikų Bažnyčios dvasininkai: popiežius baltą, kardinolas purpurinę, vyskupas violetinę, vienuolijos abatas – brolijos drabužių spalvos.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 325.

Šalutiniai terminai

pileolas lietuvių kalba

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 325.

Termino atitikmuo užsienio kalba

zucchetto; camauro; mitre cap; miter cap; pileolus; berettino; calotte; subbiretum; submitrale; soli-deo anglų kalba