Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  A. Milerio spektaklio „Komivojažieriaus mirtis“ premjera

A. Mileris. „Komivojažieriaus mirtis“. 2 dalių spektaklis (kai kurie privatūs dviejų veiksmų pokalbiai ir „Rekviem“). Vertė M. Melėnas ir B. Puodžiukaitis. Rež. I. Bučienė, scenogr. ir kost. dail. V. Idzelytė-Dautartienė, komp. K. Mašanauskas, rež. pad. I. Krikščionaitytė. Valstybinis jaunimo teatras.
Vilis Lomanas – K. Smoriginas; Linda, jo žmona – D. Overaitė; Jo sūnūs: Bifas – A. Bialobžeskis; Hepis – G. Storpirštis; Benas, jo brolis – R. Ramanauskas, R. Rudokas; Čarlis, Vilio Lomano kaimynas – R. Vilkaitis; Bernardas, Čarlio sūnus – A. Kazanavičius; Hovardas Vagneris – T. Kizelis; Stenlis, kelneris – D. Vengelis, S. Sipaitis, T. Kizelis; Moteris – K. Kazlauskaitė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.