Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  H. Ibseno spektaklio „Lėlių namai“ premjera

H. Ibsenas. „Lėlių namai“. 2 dalių drama. Rež. J. Vaitkus, scenogr. ir kost. J. Arčikausko, rež. pad. B. Didžgalvytė. Valstybinis jaunimo teatras.
Advokatas Helmeris – S. Bareikis; Nora, jo žmona – D. Overaitė; Daktaras Rankas – K. Smoriginas; Fru Lindė – D. Storyk; Advokatas Krogstadas – V. Petkevičius; Ana Marija, Helmerių vaikų auklė – D. Kuodytė; Tarnaitė – I. Tamošiūnaitė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.