Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  A. Milerio spektaklio „Elegija moteriai“ premjera

A. Mileris. „Elegija moteriai“. Tekstų skaitymai. Valstybinis jaunimo teatras. Salė 99.
Jis – V. Bagdonas; Ji – I. Kriauzaitė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.