Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  H. Aderio spektaklio „Kiklopas“ premjera

H. Aderis. „Kiklopas“. Vertė E. Baikštytė. Rež. G. Storpirštis, scenogr. A. Garbačiauskas, kost. dail. B. Ukrinaitė, rež. pad. I. Krikščionaitytė. Valstybinis jaunimo teatras.
Kiklopas – A. Kaniava; Doris – R. Lazauskaitė, D. Šilkaitytė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.