Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  A. Kamiu spektaklio „Svetimas“ premjera

A. Kamiu. „Svetimas“. 2 dalių romano inscenizacija. Iš prancūzų k. vertė L. Rapšytė. Insc. aut. ir rež. G. Varnas, dail. R. Staniūnienė, S. Staniūnas, kost. dail. A. Jacovskytė, J. Statkevičius, komp. F. Latėnas. Lietuvos nacionalinis dramos teatras. Mažoji scena.
Merso – A. Sakalauskas; Merso motina – A. Janušauskaitė; Selestas – S. Račkys, Prieglaudos direktorius – A. Bružas; Prieglaudos durininkas – J. Čepaitis; Mari – D. Michelevičiūtė, V. Mockevičiūtė, Salamano – J. Meškauskas; Raimonas Sentesas – V. Šapranauskas; Raimono meilužė – N. Bulotaitė; Arabas, Šuo, Prieglaudos valytojas ir Teismo sekretorius – D. Siaurusaitis; Kalėjimo sargas ir Policininkas – Š. Puidokas; Tardytojas – J. Rygertas; Advokatas – A. Dapšys; Prokuroras – R. Bagdzevičius; Teisėjas – A. Zigmantavičius; Kapelionas – V. Martinaitis; Policininkas – M. Jusčius.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.