Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  A. Kamiu spektaklio „Nesusipratimas“ premjera

A. Kamiu. „Nesusipratimas“. 3 veiksmų pjesė. Iš prancūzų k. vertė L. Rapšytė. Rež. J. Sabolius, dail. N. Gultiajeva, komp. F. Latėnas, rež. pad. I. Krikščionaitytė. Valstybinis jaunimo teatras.
Marta – D. Kuodytė; Marija – J. Matekonytė; Motina – I. Kriauzaitė; Žanas – R. Vilkaitis.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.