Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  M. I. Fornes spektaklio „Dumblas“ premjera

M. I. Fornes. „Dumblas“. 17 scenų drama. Iš anglų k. vertė I. Bučienė. Rež. I. Bučienė, dail. F. Bandorius, komp. V. Bartulis, rež. pad. M. Jusčius. Lietuvos nacionalinis dramos teatras.
Ji – N. Bulotaitė; Jis (Loidas) – S. Balandis, V. Kaniušonis; Žmogus (Henris) – V. Rumšas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.