Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  B. Šo spektaklio „Pigmalionas“ premjera

B. Šo. „Pigmalionas“. Romantinė 2 dalių istorija. Vertė D. Judelevičius. Rež. I. Bučienė, dail. V. Idzelytė, muz. dal. ved. A. Klimas, rež. pad. R. Garuolytė. Lietuvos nacionalinis dramos teatras.
Henris Higinsas, fonetikos profesorius – R. Adomaitis; Misis Higins, jo motina – L. Kupstaitė; Misis Pirs, Higinso ekonomė – R. Arbačiauskaitė, M. Mironaitė; Pulkininkas Pikeringas – J. Kavaliauskas, V. Tomkus, A. Zigmantavičius; Eliza Dulitl, gėlininkė – V. Kelmelytė, Ž. Šlekytė-Roche; Alfredas Dulitlis, jos tėvas, šiukšlininkas – J. Meškauskas, V. Rumšas; Misis Einford Hil – V. Mainelytė; Klara, jos duktė – N. Bulotaitė; Fredis, jos sūnus – S. Kubilius; Kambarinė – J. Dapkūnaitė (stud.).

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.