Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įkurtas Vilniaus Senamiesčio teatras

Vilniaus Senamiesčio teatras įsteigtas 1990 m. kovo 2 d. Vilniaus m. Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 41.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.