Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įkurtas Keistuolių teatras

Kooperatyvas „Teatras“ įregistruotas 1989 03 15. Nuo 1996 12 05 – Viešoji įstaiga „Keistuolių teatras“ (1996 12 05 LR Vilniaus m. valdybos registras). Nuo 2005 02 22 – Viešoji įstaiga „Vilniaus keistuolių teatras“ (LR juridinių asmenų registras, registravimo pažymėjimo Nr. 062625).

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.