Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įkurtas Kauno jaunimo kamerinis teatras

1976 m. lapkričio mėn. susikūrė Jaunimo muzikinė studija. Iki 1986 m. balandžio mėn. studija dirbo mėgėjiškais pagrindais. LTSR kultūros ministerijos įsakymu Nr. 647, 1986 04 16 teatras tapo profesionaliu kolektyvu. 1988-1990 10 – teatras vadinamas Kauno jaunimo teatru-studija.
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 1999 05 12 įsakymu Nr. 177 Kauno jaunimo kamerinis teatras įregistruotas Kultūros įstaigų registre.
2000 06 22 sprendimu Nr. 80 Kauno miesto taryba įsteigė Kauno jaunimo kamerinį teatrą.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.