Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įkurtas Valstybinis jaunimo teatras

Nuo 1965 m. sausio 29 d. – LTSR valstybinis jaunojo žiūrovo teatras (1965 m. sausio 29 d. LTSR kultūros ministro įsak. Nr. 18. LTSR valstybinio jaunimo teatro f.); nuo 1965 m. gruodžio 17 d. – LTSR valstybinis jaunimo teatras (1965 m. gruodžio 17 d. LTSR kultūros ministro įsak. Nr. 380. LTSR valstybinio jaunimo teatro f.); nuo 1990 04 14 – Lietuvos valstybinis jaunimo teatras; nuo 1998 03 12 – Valstybinis jaunimo teatras.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Šalutiniai terminai

LTSR valstybinis jaunojo žiūrovo teatras

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

LTSR valstybinis jaunimo teatras

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Lietuvos valstybinis jaunimo teatras

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.

Termino atitikmuo užsienio kalba

State Youth Theatre anglų kalba