Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  calūnas

Kilimėlis, naudojamas per laidojimo apeigas. Dažniausiai juodas, violetinis ar baltas, gali būti dekoruotas memorialiniais įrašais, portretais, prisikėlimą iš numirusiųjų menančia simbolika ar pan.

Termino šaltinis (-iai):

Dailės kūrinių pavadinimų klasifikatorius, Vilnius: Kultūros paveldo centras, 1995.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=funeral+pall&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300214764 (žiūrėta 2011 01 14).

Termino atitikmuo užsienio kalba

funeral pall; coffin-cloth; coffin cover; funerary pall; hearse cloth; hearse-cloth anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=funeral+pall&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300214764 (žiūrėta 2011 01 14).