Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  skaičiuotuvas

Prietaisas aritmetiniams skaičiavimams atlikti.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 02 29).

Šalutiniai terminai

kalkuliatorius; skaičiavimo mašinėlė; skaičiuoklė

Termino atitikmuo užsienio kalba

calculator anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=calculator&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300081382 (žiūrėta 2012 03 05).