Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  radiatorius (šildymo įranga)

Šildymo sistemos įtaisas, kuris perduoda šilumnešio šilumą šildomai patalpai spinduliuote ir konvekcija.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 05 23).

Termino atitikmuo užsienio kalba

radiator anglų kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 05 23).