Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  M. Gorbačiovas išrinktas SSRS prezidentu

Šias pareigas ėjo iki 1991 m. gruodžio mėnesio.