Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įkurta Vokietijos Demokratinė Respublika (VDR)

K. Adenaueris buvo pirmasis VFR kancleris (1949–1963).