Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Buvo suorganizuotas nepasisekęs Algirdo provaikaičių sąmokslas prieš Lietuvos didįjį kunigaikštį Kazimierą

Kijevo kunigaikščiai Olelkaičiai surengė nepavykusį perversmą. Jie ketino nužudyti valdovą bei nelietuviškas, stačiatikių gyvenamas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sritis prijungti prie Maskvos valstybės. Lietuvos valdovas uždraudė stačiatikiams statyti naujas cerkves ir vienuolynus, jiems dovanoti žemes ar kitokį turtą.