Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  musulmonas

Islamo išpažinėjas.

Termino šaltinis (-iai):

Religijotyros žodynas, Vilnius: Mintis, 1991, p. 261.