Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  mxf

Daugialypės terpės (multimedija) formatas, naudojamas dirbant su skaitmeninėmis garso ir vaizdo programomis. Formatą sudaro užfiksuoti garso ir vaizdo duomenys bei metaduomenys.

Termino šaltinis (-iai):

Centrinis skaitmeninių bylų plėtinių registras „FileInfo.com“, http://www.fileinfo.com/extension/mxf (žiūrėta 2011-08-30).