Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  m2p

Vaizdo bylos formatas, palaikantis MPEG-2 garso ir vaizdo glaudinimo algoritmą.

Termino šaltinis (-iai):

Centrinis skaitmeninių bylų plėtinių registras „FileInfo.com“,http://www.fileinfo.com/extension/m2p (žiūrėta 2011-08-30).