Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Muziejaus įsigyta Petro Stuogio pypkių ir kandiklių kolekcija (Pasvalio krašto muziejus)

Kolekcijoje – 2003 m. muziejaus iš Petro Stuogio įsigyti 68 pypkės ir kandikliai.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Pasvalio krašto muziejus, http://www.pasvaliomuziejus.lt/index.php?cid=155 (žiūrėta 2011 12 08).