Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Dachšteinas

Kalnai Austrijoje.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Pasaulio vietovardžiai. Europa, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, p. 94.