Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Dabužių tvenkinys

Tvenkinys yra Anykščių rajono savivaldybės terirtorijoje.