Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Čeberakų piliakalnis

Adresas: Ignalinos rajono savivaldybė, Čeberakai

Šalutiniai terminai

Bažnytkalnis lietuvių kalba