Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  tabinas

Šilkinis aukštos kokybės dvinyčio pynimo audinys storesnis už taftą ir ermeziną su kalandru įspaustais banguotais ruožais.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos sakralinė dailė. XI–XX a. pradžia, t. III: Bažnytinė tekstilė. XV–XX a. pradžia, sud. G. M. Martinaitienė, E. Pinkutė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2004, p. 288.