Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  mušamasis idiofonas

Idiofonų rūšis. Garsas išgaunamas instrumentus mušant specialiais muštuvėliais

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Muzikos enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 2, p. 10.