Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  object trouvé

Terminas, kuriuo įvardijamas ne sukurtas, bet surastas arba pasirinktas tikrovės daiktas, be žymesnių pakeitimų bei perdirbimų pateikiamas kaip savarankiškas meno kūrinys arba meninės kompozicijos (pvz., asambliažo) dalis.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 301.

Šalutiniai terminai

rastas daiktas lietuvių kalba

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 301.

Termino atitikmuo užsienio kalba

found object; found art; objet trouvé anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=trouve&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300047210 (žiūrėta 2011 01 27).