Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Jaunoji Lenkija

Menininkų sąjūdis Lenkijoje, susiklostęs kaip priešprieša akademizmui. Ragino kūrybą grįsti liaudies dailės tradicijomis, propagavo estetizmo, intuityvizmo, iracionalizmo idėjas. Kūriniuose derino impresionizmo, simbolizmo, art nouveau elementus. Atstovai: S. Wyspianski, J. Mehoffer, J. Malczewski, F. Ruszczyc, X. Dunikowski.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 173.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Young Poland anglų kalba
Młoda Polska; Mloda Polska lenkų kalba