Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  tachta

Sėdimasis ir gulimasis baldas – ilga, plati sofa be atkaltės.

Termino šaltinis (-iai):

Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“, http://www.aruodai.lt/ (žiūrėta 2011 06 23).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=day-bed&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300038586 (žiūrėta 2011 07 08).

Termino atitikmuo užsienio kalba

daybed; day bed; day-bed; reading seat; rest bed anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=day-bed&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300038586 (žiūrėta 2011 07 08).