Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Didelių Račiūnų k.

Smurgainių rajonas, Gardino sritis, Baltarusija.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Računy Malyja ir Računy Vialikija baltarusių kalba