Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  cezalpinijos mediena

Cezalpinijinių šeimos medžio mediena. Tamsiai raudona, naudojama smuikams ir apdailai.

Termino šaltinis (-iai):

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, http://www.vlkk.lt/lit/naujienos/naujiena.916.html (žiūrėta 2011 01 19).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Termino atitikmuo užsienio kalba

brazil wood anglų kalba

British Museum Materials Thesaurus, http://collectionstrust.orangeleaf.org/bmmat/mathesb.htm#281 (žiūrėta 2011 01 19).

brazilwood; caesalpinia; bahia wood; pernambuco wood anglų kalba
Caesalpinia echinata lotynų kalba