Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Dachau dailininkų kolonija

Laisvas vienminčių dailininkų sambūris Dachau vietovėje netoli Miuncheno (Vokietija). Patrauklūs Dachau gamtovaizdžiai nuo 1830 m. virto mėgstamu tapybos motyvu. Apie 1880 m. susidarė Dachau tapytojų grupė, kurios ryškiausi nariai buvo A. Langhammeris, L. Dilis ir A. Hoelzelis. Kūrė išdailintus, harmoningus paveikslus, vartodami prislopintas spalvas ir grakščias, kone ornamentines formas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Universalus meno žodynas: nuo seniausių laikų iki dabarties, sud. Marianne Bernhard, Kaunas: Šviesa, 1998, p. 109.

Šalutiniai terminai

Dachau tapybos mokykla lietuvių kalba

Universalus meno žodynas: nuo seniausių laikų iki dabarties, sud. Marianne Bernhard, Kaunas: Šviesa, 1998, p. 109.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Dachau artists' colony; Dachau colony anglų kalba

Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Dachau (žiūrėta 2011 01 17).

Künstlerkolonie Dachau vokiečių kalba

Wikipedia, the free encyclopedia, http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstlerkolonie_Dachau (žiūrėta 2011 01 17).