Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  verizmas

Naujojo daiktiškumo pakraipa: vokiečių dailininkų Maxo Beckmanno, Otto Dixo, Georgo Groszo tapyba. Būdinga aktuali socialinė problematika, ironija, groteskas, ekspresyvi vaizdo deformacija, natūralistinės detalės.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 443.

Termino atitikmuo užsienio kalba

verism anglų kalba
vérisme prancūzų kalba