Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  fotorealizmas

Postmodernistinės dailės kryptis. Tapoma pagal nuotraukas ar skaidres, preciziškai imituojant fotografinio vaizdo savybes, kuriamos skulptūros – natūralistiniai muliažai. Susiformavo XX a. 7 deš. pabaigoje JAV. Žymiausi atstovai: Ch. Close, G. Richter, D. Hanson.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 130.

Šalutiniai terminai

hiperrealizmas, superrealizmas lietuvių kalba

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 130.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Photorealist; Photorealism; Cool Realism; Cool Realist; Hyper-realism; Hyperrealism; Hyper-realist; Hyperrealist; New Realism; New Realist; Photographic Realism; Photographic Realist; Photo Realism; Photo Realist; Photo-realism; Photo-realist; Post-Pop Realism; Radical Realism; Radical Realist; Sharp-focus Realism; Sharp-focus Realist; Super Realism; Super Realist; Super-realism; Super-realist; Superrealism; Superrealist anglų kalba