Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Dambrava

Miestas Palenkės vaivadijoje (lenk. Dąbrowa Białostocka).

Termino atitikmuo užsienio kalba

Dąbrowa Białostocka lenkų kalba