Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  apavo ledo pasagėlė

Lenkta geležis, kalama po apavo padu, kad žiemą ledu būtų lengviau eiti.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2011 02 02.

Termino atitikmuo užsienio kalba

calk; calkin; caulk anglų kalba

Collins English Dictionary Complete And Unabridged, 9th ed., Harper Collins Publishers, 2007, p. 241.